Regulamin Krakowskiej Szkoły Tenisa Forehand

  1. W zajęciach organizowanych przez Krakowską Szkołę Tenisa Forehand mogą brać udział dzieci od lat 5, młodzież za pisemną zgodą rodziców oraz dorośli.
  2. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych.
  3. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje strój sportowy oraz obuwie tenisowe.
  4. Opłata za zajęcia grupowe pobierana jest z góry za cały miesiąc. Płatności należy dokonać do 7-go dnia każdego miesiąca gotówką na zajęciach albo przelewem na konto bankowe nr: 32 2490 0005 0000 4530 9061 2929. Nazwa banku: Alior Bank.
  5. Opłata za zajęcia indywidualne związana z wynagrodzeniem trenera pobierana jest każdorazowo na koniec zajęć, natomiast opłata za wynajęcie kortu pobierana jest z góry za cały miesiąc.
  6. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności na zajęciach.
  7. W przypadku anulowania zajęć z winy Krakowskiej Szkoły Tenisa Forehand lub np. z powodu opadów deszczu, opłata zostaje zwrócona lub przeniesiona na następny miesiąc.
  8. W przypadku zgłoszenia nieobecności na zajęciach grupowych minimum 24 godziny wcześniej (poprzez mail: kontakt@forehand.pl ,telefonicznie lub wysyłając wiadomość sms pod numer 667 489 110), istnieje możliwość odrobienia zajęć w innej grupie (jednak przy dużej ilości opuszczonych zajęć, nie gwarantujemy odrobienia wszystkich nieobecności).
  9. Nieobecność na zajęciach indywidualnych należy zgłaszać minimum 48 godzin wcześniej, wtedy uczestnik zajęć nie ponosi kosztów związanych z wynagrodzeniem trenera. 
  10. Krakowska Szkoła Tenisa Forehand zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.